Starta företag guide

Ska du starta företag? Här kan du läsa en komplett guide till hur man startar ett företag från idé till färdigt organisationsnummer. Att starta eget företag är mångas dröm. Betala inte massa onödiga pengar för att köpa ett färdigt aktiebolag, när papprena väl är ifyllda så behöver det inte ta mer än en vecka till två veckor innan du är igång.

Steg 1 – Formulera din affärsidé

Det absolut första steget är givetvis att hitta din affärsidé. Bolla gärna idén med vänner och familj för att få så många infallsvinklar som möjligt. Skriv också ner en affärsplan. I affärsplanen kan du formulera din prismodell för hur du ska ta betalt för just din produkt eller tjänst för att hitta en fungerande affärsmodell.

Steg 2 – Välj bolagsform

Det finns flera olika bolagsformer att välja på och de olika formerna har sina för- och nackdelar. Om du är ensam stiftare och du inte har kapitalinsatsen till ett AB så kan du istället starta en enskild firma. Det är en förenklad bolagsform utan krav på revisor.

När du väl valt vilken typ av bolag du ska starta så är det dags att börja fylla i papper.

Steg 3 – Pappersexercis

Just aktiebolag har en relativt avancerad process för nybildning. Först skall en ordinarie årsstämma hållas och protokollföras där beslut fattas om bolagets bildande. Därefter skall följande dokument upprättas.

Hembudsklausul

Stämmoprotokoll

Stiftelseurkund

Anmälan

Ansökan om F-skatt och momsredovisning

På webbplatsen www.verksamt.se kan du fylla i dessa elektroniskt utifrån färdiga mallar. Detta förenklar väldigt mycket och minskar risken för fel.