Stiftelseurkund

Stiftelseurkunden är ett upprättat dokument som skickas in i samband med bolagsregistreringen (läs om vilka andra dokument som skall fyllas i på vår starta eget guide) och reglerar bland annat förhållandet mellan ägarandelar och vilka av stiftarna som skall sitta i styrelsen.

Syftet med stiftelseurkunden

Syftet är att ge Bolagsverket en konkret sammanställning av hur ägarna förhåller sig till bolagsstyrningen. Dokumentet är inte offentligt utan är ett internt dokument inom bolaget.

Stiftelseurkunden skall innehålla följande information

  • Hur många aktier varje stiftare tecknar sig för
  • Hur mycket som ska betalas för varje aktie
  • Vilka som ska sitta i styrelsen
  • Vem som ska vara revisor, om företaget väljer att anlita en revisor
  • Att aktierna kan betalas med apportegendom. Apportegendom innebär att en stiftare betalar sina aktier med egendom i stället för pengar.

På webbplatsen verksamt.se (ett samarbete mellan Skatteverket och Bolagsverket avseende företagande) kan du fylla i en stiftelseurkund genom att svara på några enkla frågor i deras elektroniska mall, så genereras den därefter automatiskt åt dig.

Här hittar du mall för stiftelseurkund: http://www.bolagsverket.se/dokument/word/mallar/stiftelseurkund_kontant.doc

 

← Tillbaka till ordlistan