Moms

Moms, även kallad VAT (Value Added Tax) eller mervärdeskatt, är en skatt som läggs på varor och tjänster som är momspliktiga, och betalas alltid av slutkunden, det vill säga den person eller det företag som konsumerar varan eller tjänsten. Det finns flera exempel på momsbefriade tjänster men det är undantag utfärdade av skatteverket. Normalt sett läggs moms alltid på köpet och mot privatersoner är det krav på att priser alltid redovisas inklusive moms.

Exempel på moms

Företag A säljer 10 konsulttimmar till Företag B. Det avtalade priset per timme är 400 kr. När Företag A fakturerar företag B så blir beloppet för timmarna 400*10=4000 kr. Företag B betalar 5000 kr vilket motsvarar de 4000 kr som ska till Företag A och ytterligare 25% (1000 kr) som ska vidare till Skatteverket.

Olika momsprocentsatser

Det finns flera olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst som avses. Följande satser används för respektive vara/tjänst:

6% – Böcker, litterära verk, kartor, musiknoter, etc.

12% – Livsmedel, alkoholfria drycker inklusive lättöl och folköl

25% – Övriga varor och tjänster

Ingående och utgående moms

Man delar upp moms i två olika delar, ingående och utgående moms. En slutkonsument (ex. privatperson) handskas bara med en av typerna.

Om ett företag säljer en vara som företaget i sin tur köpt in, så har företaget betalat moms för inköpet men lägger också på moms i sin tur vid försäljning. Den moms som företaget betalat för varan är ingående moms och den moms som läggs på vid försäljningstillfället är utgående moms. Vid betalning av moms beräknar man differensen mellan dessa.

Exempel på ingående och utgående moms

Företag A arbetar inom detaljhandeln. Företaget har köpt in muttrar för en krona styck och säljer dessa för fyra kronor. Moms tillkommer. Vilken moms skall Företag A betala in till Skatteverket?

Inköpt mutter – 1 krona plus moms blir 1,25 kr varav 25 öre moms.

Såld mutter blir 4 kronor plus moms, totalt 5 kr varav 1 kr moms.

Till Skatteverket rapporteras den moms som inkommit vid försäljningstillfället, men avdrag görs för den moms som Företag A ådragit sig vid inköpstillfället. Företag A skall därför betala utgående minus ingående moms, totalt 1-0,25=75 öre.

Momsregistreringsnummer

Ett företag registrerat för moms har ett momsnummer som skall stå på utställda fakturor. Momsnumret för svenska företag är följande. SE-[organisationsnummer utan bindestreck]01. Ett företag med organisationsnummer 556834-1337 har alltså momsnummer SE556834133701.

← Tillbaka till ordlistan