Konkurs

En konkurs är i många fall det värsta som kan hända en företagare. Men vad innebär det egentligen? Här går vi igenom vad en konkurs innebär och vad som händer när katastrofen är ett faktum.

En konkurs är ett tråkigt sätt att behöva avsluta en verksamhet på och det skall alltid vara den sista utvägen. Ibland sviker marknaden och kunderna sinar, vilket medför att det blir allt svårare att betala sina fordringsägare. En oväntad stämning kanske medför akut likviditetsbrist eller en annan oförutsedd kostnad leder till det alla fasat inför. I vissa fall kan man som ägare förbereda och klara sig bra tack vare avancerade bolagskonstruktioner men ofta drabbas människor hårt ekonomiskt.

Vad innebär konkurs?

När ett bolag slutar att betala sina fakturor brukar leverantören vända sig till inkassotjänster för att kassera in sina pengar. Då hjälper inkassofirman leverantören att driva in pengarna och tar en del i betalning. Men om bolaget inte betalar fakturan kan leverantören först begära handräckning hos kronofogden (man ber kronofogden att driva in skulden mot en handläggningsavgift) och i det sista skedet begär man bolaget i konkurs hos kronofogden, om man bedömer att bolaget saknar möjlighet att betala.

Vad händer sen efter att bolaget begärts i konkurs?

Om bolaget efter kronofogdens uppmaning fortfarande inte kan betala skulden försätter kronofogden bolaget i konkurs. Då händer flera saker. En konkursförvaltare tillsätts (en jurist/advokat) med uppgift att avyttra (=sälja) alla bolagets tillgångar och därefter i turordning betala fordringsägarna tills bolaget blir skuldfritt. I praktiken slutar en konkurs dock alltid med att bara en liten del av skulderna betalas då skulderna ofta överstiger tillgångarnas värde.

← Tillbaka till ordlistan