Kommanditbolag

Bolagstypen kommanditbolag är en företagsform som används i företag som har en så kallad partnerstruktur, där man smidigt kan plocka in delägare som får rätt till motsvarande del av bolaget som personen investerar. Kommanditbolag är en relativt missförstådd bolagsform för de flesta, här reder vi ut det mesta.

Kommanditbolag är en egen juridisk person och ägarna har därmed rätt att ingå avtal i bolagets namn. Ägarstrukturen fördelas mellan två olika ägarformer där en person är komplementär (vilket innebär obegränsat ekonomiskt ansvar) och övriga kommanditdelägare (med begränsat ekonomiskt ansvar). Bolagsformen är långt ifrån unik för Sverige utan existerar i många andra länder.

Kommanditbolag – varför då?

I kommanditbolag kan man sinsemellan reglera hur vinst ska fördelas vilket gör det idealt i de fall där organisationen säkerställer kompetens genom att erbjuda anställda att köpa en del i bolaget. Exempel på dessa är advokatbyråer, finansiella institut och managementkonsultfirmor. Kommanditbolag förkortas oftast KB och detta eller det fulla ordet skall alltid framgå på fakturor som ställs ut.

Mer information om KB

Om du är nyfiken på kommanditbolag i Sverige, kan du få en full förteckning genom att följa länken. http://www.allabolag.se/?what=kommanditbolag&where=&s.x=-838&s.y=-262

← Tillbaka till ordlistan