Hembudsklausul

En hembudsklausul formuleras i samband med att bolaget grundas och reglerar förköpsrätt. Hembudsklausulen innebär att om en ägare vill sälja en del av eller hela sitt delägarskap i bolaget och om då hembudsklausulen ger övriga stiftare förköpsrätt, innebär det att säljaren först måste erbjuda övriga delägare att köpa loss personen. I dessa fall där övriga stiftare har förköpsrätt sätts oftast marknadspris som hembudsregel.

hembudsklausulSå här ser Bolagsverkets mall för hembudsklausul ut.

Utgångspunkten vid startande av bolag är att en aktie fritt skall kunna överlåtas och det är möjligt att starta ett bolag utan hembudsklausul. Men enligt 4 kap 27 § i aktiebolagslagen får det i bolagsordningen tas in ett ett förbehåll om att en aktieägare eller någon annan skall ha rätt att lösa en aktie som har övergått till en ny ägare. I Svenska noterade bolag existerar knappt hembudsklausuler utan det används främst i mindre onoterade bolag där ägarna säkerställer att ingen oönskad potentiell delägare får köpmöjlighet.

 

← Tillbaka till ordlistan