Handelsbolag

Handelsbolag är en praktisk företagsform då två eller tre personer vill starta bolag ihop. Det är relativt enkelt att starta ett handelsbolag och det är mycket förenklade krav på bolagsformen.

Handelsbolag är precis som enskild firma en förenklad företagsform anpassad för ett fåtal ägare. Ägarförhållandet regleras sinsemellan genom ett så kallat kompanjonsavtal. Att faktiskt upprätta ett kompanjonavtal rekommenderas varmt för att underlätta vid en eventuell bolagsförsäljning eller vid en tvist. Ägare i ett handelsbolag kallas bolagsmän.

Handelsbolag kräver inget ägartillskott utan allt som krävs är att betala den administrativa avgiften (ca 2000 kr) och fylla i en registreringsblankett som kan hämtas på bolagsverkets hemsida. Handelsbolag måste alltid redovisas i namnet som ”[Företag X] Handelsbolag”, det måste tydligt framgå att det är ett HB. Förkortningen HB räcker för övrigt inte utan det måste alltid skrivas ut till fullo.

Fördelar

En stor fördel med handelsbolag är att det inte finns krav på revisor, och att det räcker årsresultatet redovisas i varje bolagsmans privata deklaration. Bolaget räknas som en juridisk person

Nackdelar

Nackdelarna med att bedriva denna sortens bolag är att bolagsmännen är solidariskt ansvariga för bolagets skulder (men inte åtaganden, HB räknas som juridisk person) vilket kan leda till ordentliga privatekonomiska problem om inte firmans ekonomi sköts på ett sunt sätt.

← Tillbaka till ordlistan