Enskild firma

En enskild firma är en företagsform där man som stiftare inte gör någon skillnad på bolaget individ. När man registrerar en enskild firma får man sitt eget personnummer som organisationsnummer och vid årets slut upprättar man årsbokslut i en bilaga till sin vanliga skattedeklaration.

Fördelar med enskild firma

Det finns flera fördelar. Det krävs exempelvis inte 50 000 kr för att registrera en enskild firma och anmälningsprocessen är väldigt enkel. Det är även möjligt att senare ombilda till exempelvis aktiebolag. Många tror felaktigt att det inte går att spara pengar i bolaget mellan år och på så sätt inte ha möjligheten att minska beskattning men det är alltså möjligt genom så kallat expansionsmedel.

Det är också mycket enkelt att hantera inkommande och utgående betalningar i en enskild firma då man ofta i mindre rörelser använder sitt privata konto till inbetalningar och utbetalningar. I slutet av året tar redovisar man intäkter och utgifter i sin vanliga deklaration.

Nackdelar med enskild firma

En stor nackdel med enskild firma är att man inte har möjlighet att periodisera vinst, det vill säga spara pengar i bolaget och dela ut efter verksamhetsårets slut. I en enskild firma klassas alla intäkter (efter kostnader) som lön och beskattas därför som lön.

Man har också minskat skydd när man anställer, i en enskild firma är det näringsidkaren som ansvarar för sjuklön och anställningsskydd vilket kan bli mycket kostsamt om oturen faller in.

Personligt betalningsansvar

Att äga en enskild firma innebär att Skatteverket inte ser skillnad på ägarens och bolagets ekonomi, vilket innebär två konkreta exempel: Bolagets organisationsnummer är samma som stiftarens personnummer och vid betalningssvårigheter drabbas ägaren personligen. När man deklarerar en enskild firma vid årets slut görs detta i samband med privatdeklarationen och man behöver inte lämna in en årsredovisning.

← Tillbaka till ordlistan