Bokföring

Bokföring är alla företag i Sverige skyldiga att upprätta, och är underlag för hur mycket bolaget ska beskattas. Alla transaktioner såsom inköp och utgifter skall bokföras och i slutet av året ska en deklaration upprättas. Aktiebolag har hårdare krav på sig än enskild firma men faktum är densamma – varje företagare skall bokföra.

Historia

Redan på 1600-talet uppfanns grunden till dagens bokföring – dubbelkontering. Genom att varje gång en utgift registreras kontera detta i såväl skulder som tillgångar kan man enkelt få en översikt över företagets tillgångar och skulder.

Allmänt

Bokföring skall ske genom en så kallar verifikationslista där fakturor ska sparas i datumordning. Skatteverket kräver att man som näringsidkare sköter löpande bokföring, vilket innebär att man kontinuerligt registrerar inkommande och utgående belopp. Att sista månaden på året gå igenom och registrera alla transaktioner är alltså inte tillåtet och det finns flera fall där företagare dömts till grova böter och i vissa fall kortare fängelsestraff om bokföringen saknas eller är så kallat oredlig.

Om man sköter bokföringen på ett bra sätt och använder ett utvecklat system är det lätt att i slutet av året sammanställa hur verksamheten gått under året. Det kan man sedan använda som underlag för budgetering så man kan planera för exempelvis tillväxt eller nedskärningar.

← Tillbaka till ordlistan