Aktiebolag

Aktiebolag är den vanligaste bolagsformen i Sverige och är praktisk av många anledningar. Dels begränsar den ägarnas ansvar vid ekonomiska eller juridiska tvister men den möjliggör också flera ägare och enkla processer vid köp och sälj av en ägarandel. Läs mer om varför man ska välja just aktiebolag som bolagsform!

Aktiebolag – varför då?

Det finns många fördelar med aktiebolag gentemot andra bolagsformer – ett bra exempel är att aktiebolag är en juridisk person vilket innebär att det är aktiebolaget som hålls ansvarigt för bolagsmännens agerande (med vissa undantag). Man kan därmed som ägare inte förlora mer pengar än det insatta kapitalet ifall något skulle gå snett. Man får också automatiskt namnskydd för det registrerade bolagsnamnet i hela Sverige.

Fakta om aktiebolag

Med juridisk person ges ett aktiebolag ett unikt organisationsnummer, som alltid börjar med 55 och som i övrigt är mycket likt ett personnummer. Ett exempel på ett org.nr skulle kunna vara 556691-4571. Alla aktiebolag som har försäljningsverksamhet bör registrera sig för moms.

Aktiebolagets namn skall alltid skrivas ut med ändelsen aktiebolag eller AB. Ett korrekt sätt att skriva bolagets namn skulle kunna vara ”Aktiebolaget XX”, ”XX Aktiebolag”, ”XX AB”, etc.

En ägarandel i ett bolag kallas en aktie. Det är upp till varje enskilt företag att bestämma hur många aktier som ska finnas. I större svenska bolag delar man upp aktierna i två kategorier. A- och B-aktier. Skillnaden mellan aktierna är att den ena har större rösträtt.

Noterat vs Onoterat

Ett noterat bolag är ett bolag som registrerat sig för handel hos en börs. Det innebär att ägare kan köpa och sälja andelar i bolaget genom att vända sig till den börs bolaget registrerat sig vid. Vanliga börser i Sverige är Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity. Är bolaget inte registrerat vid en börs måste man söka upp ägarna och förhandla om köp av deras andelar. Vissa säljer sina onoterade andelar genom olika handelsplatser.

En viktig skillnad mellan noterade aktiebolag gentemot onoterade är att onoterade bolag kräver minst 50 000 kr i initialt kapitaltillskott medan noterade bolag kräver 250 000 kr. Noterade bolag kräver också betydligt tydligare informationsflöde till aktieägare. Det finns flera exempel där ledande personer i noterade företag gett ut känslig information till sin omgivning vilket resulterat i att börsen valt att kasta ut bolaget och därmed kraftigt försvåra handeln med bolagets aktier.

Myter om aktiebolag

Det finns flera kända myter om aktiebolag. Ett bra exempel som försäljare av så kallade lagerbolag ofta trycker på är att aktiebolag är väldigt krångligt och tidskrävande att starta, där långa handläggningstider leder till att skapandet tar många veckor. Detta stämmer inte. Med bra bakgrundsresearch kan man enkelt starta ett aktiebolag på ca två veckor. Då krävs i regel bara några timmars effektivt arbete och sedan väntetid medan Bolagsverket handlägger ärendet. För dig som vill lära dig mer om hur man startar ett aktiebolag, läs mer i vår guide Hur man startar ett företag.