Ägare

En ägare i ett bolag är den som har den yttersta makten över hur verksamheten ska bedrivas. Ofta har bolag flera ägare där de då tillsammans påverkar hur verksamheten bedrivs.

I små bolag är det oftast en eller ett fåtal ägare och de är då också oftast aktiva i bolaget. Med aktiva menas att de arbetar där på kontinuerlig basis.

Ägare vs. majoritetsägare och minoritetsägare

En majoritetsägare är en ägare som äger mer än 50% av bolaget och kan därmed själv ta beslut om bolagets styrning utan att rådfråga de andra ägaren, som då kallas minoritetsägare. I vissa fall bildas konstellationer där flera minoritetsägare med samma agenda tillsammans driver igenom beslut då de gemensamt styr över 50% av ägarandelen i bolaget.

Vad kan en ägare göra i ett bolag?

Det är viktigt att skilja på ägarens egendom och bolagets egendom. Att man som person äger en andel i ett bolag ger en inte rätten till samma procentandel av exempelvis bolagets inventarier. Som ägare äger man främst rätten till den eventuella utdelning av vinst som bolaget förhoppningsvis genererar.

Att köpa en del i ett bolag

Det finns olika sätt att köpa sig andelar i bolag. Det vanligaste är att man genom en börs köper andelar i ett bolag (exempelvis genom OMX eller Nasdaq) men många mindre (och några större) bolag är onoterade vilket innebär att man måste kontakta nuvarande ägare för att köpa en andel. Onoterade bolag är betydligt svårare att värdera eftersom de då inte utsätts för den köp- och säljmarknad som börsnoterade bolag gör.

← Tillbaka till ordlistan