Ordlista

Detta är en ordlista över vanliga begrepp och termer man stöter på vid startande och drivande av företag. Läs mer om företagande här i vår ordlista!

Här har vi samlat ihop och rett ut de uttryck och begrepp som man ofta stöter på vid bildande eller drivande av ett bolag. För mer ingående information om de olika uttrycken – klicka på ordet. Håll tillgodo! Om du tycker att du saknar något så får du gärna höra av dig. Vi författar förklaringarna kontinuerligt och håller sidan uppdaterad.

Apportegendom – Ett sätt att komma förbi kravet på minst 50 000 kr i aktiekapital vid start av ett AB.

Bokföring – Lagstadgat och en förutsättning för att du som företagare ska kunna planera och följa upp din verksamhet.

Eget kapital – Den säkerhet som bolaget kan använda för att exempelvis söka lån hos kreditgivare.

Enskild firma – Sveriges enklaste bolagsform.

F-skatt – Är ett bevis på att du som företagare själv betalar arbetsgivaravgifter och sociala avgifter.

FA-skatt – Är precis som ovanstående ett bevis på att du som företagare själv betalar arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. Skillnaden är att om du som företagare även är anställd skall det markeras med ett A – därav FA. Det är ingen skillnad i övrigt.

Handelsbolag – En förenklad företagsform för två eller tre delägare utan krav på ägarinsättning.

Hembudsklausul – En bilaga till bolagsbildningsanmälan där man på förhand reglerar eventuell förköpsrätt när någon av ägarna säljer eller överlåter sitt innehav.

Juridisk person – Innebär att själva bolaget kan ställas till svars för de handlingar som utförs i företagets namn.

Kommanditbolag – En vanlig företagsform bland så kallade partnerbolag.

Konkurs – Troligen det värsta som kan hända ett bolag men som många näringsidkare råkar ut för varje år.

Majoritetsägare – En person eller ett företag som äger mer än 50 % av ett företag.

Moms – Mervärdeskatt (även kallad VAT=Value Added Tax). Detta är en skatt som läggs på i alla led på en vara eller tjänst som är momspliktig.

Namnskydd – Vanligast är att man får skyddat bolagsnamn i sitt län. Om man har namnskydd i hela Sverige innebär det att Bolagsverket inte godkänner ansökningar där namnet är för likt sitt eget.

Stiftelseurkund - Ett dokument som visar att ni har fattat beslut om att starta ett bolag. Den eller de som startar ett bolag kallas stiftare.

Varumärkesskydd – Rätten till sitt eget varumärke eller företagsnamn.

Årsstämma – Ett årligt återkommande möte där man bland annat går igenom året och presenterar årsredovisningen inför aktieägarna.

Ägare – En person eller ett företag som äger en del av ett bolag.