Har du koll på avtalsbiten?

Som företagare är man ofta under ekonomisk press och det drabbar såklart verksamheten på många sätt. Ett vanligt nedprioriterat område är avtal, där man skippar juridisk konsultation vid formuleringar utan istället skriver avtalen själv, med sin lekmannajuridik som utgångsläge. Men när man komponerar sina första avtal, vad är viktigt att hålla koll på?

1. Vilka är parterna?

I varje avtal skall det tydligt framgå utan minsta tvivel mellan vilka parter avtalet ingås. Sätt därför att första stycket avhandlar just parterna (dig och din motpart). Använd korrekta bolagsnamn och respektive organisationsnummer. Samma gäller vid anställningsavtal, ange namn och personnummer på avtalet. Kontrollera också uppgifterna så det inte smugit in felskrivningar!

2. Giltighetstid?

Glöm för guds skull inte denna del! En offert skall ha ett sista datum innan det blir inaktuellt. Ha alltid dagens datum med i offerten. Normalt väljer man 30 dagar, och formulerar sig ”Offertens giltighetstid är 30 dagar från dagens datum”.

3. Vad är syftet med avtalet?

Vem förbinder sig till vad? Vad ska utföras?

4. Leverans – och betalningsvillkor

När förväntas du leverera och när kan du få betalt? Ett tips är att alltid ha en separat tidsplan för utförandet men att i kontraktet avtala om en lyftplan, där du får betalt i delar efter genomfört arbete. Undvik i så stor utsträckning som möjligt att fakturera i efterskott efter full leverans, i vissa branscher kan det innebära att du måste betala ut lön i flera månader innan pengarna kommer in! Har du råd med det?

Satsa också på att ha så korta betaltider som möjligt. Jag rekommenderar som standard 14 dagar netto med möjlighet till förhandling.

5. Vad händer vid tvist?

I de fall där kunden uppvisar missnöje vid leverans hamnar man i en tuff sits. Här kan du avtala dig till viss ansvarsfrihet men det enklaste är att avtala att tvister avgörs i enskild tvistedom, där stadestånden håller sig på en låg nivå.

6. Underskrifter

Få vet att endast firmatecknare har rätt att ingå avtal i bolagets namn. Vem/vilka som är firmatecknare kan man få reda på genom exempelvis Allabolag. Men det är väldigt vanligt i mindre bolag att avtal tecknas trots att beslutsfattande saknas. Detta kan ställa till det rejält om den anställde hos motparten ingick avtal som bolagsledningen inte godkänner, ha därför som rutin att alltid kontrollera att motparten har officiell eller inofficiell rätt att faktiskt teckna firman.

Utgå gärna från den här texten som mall. Vissa branscher är enklare än andra att skriva avtal inom då de styrs av marknadsregleringar. Ett exempel på detta är inom rekrytering/bemanning där Almegas riktlinjer normalt tillämpas. Då kan man bara hänvisa till Almegas bestämmelser i avtalet. Liknande bestämmelser finns inom de flesta branscherna, lite research hjälper dig långt. Lycka till!