Crowdfunding – revolutionerande eller dödfött?

Många har säkert hört talat om fenomenet crowdfunding där man som entreprenör kan få tidigt finansiering på en ny idé genom att på ett kreativt sätt sälja sina varor/tjänster och få betalt i förskott – långt innan du har möjlighet att leverera. Konceptet hjälper de som inte har finansiella muskler men en stark vilja och bygger ju på att konsumenterna kickstartar igång nya bolag. Men är det verkligen en bra modell?

Internationellt är sajten Kickstarter störst på fenomenet crowdfunding men vi har även en svensk motsvarighet, FundedByMe. Här möter tusentals entreprenörer och visionärer med högtflygande planer miljoner givmilda besökare. Sajternas målsättning är att hjälpa företagen att håva in pengar för att finansiera sina koncept och bygga framgångsrika företag med hjälp av crowdfundat kapital. Kraven på företagen är höga, når man inte sin miniminivå av finansiering som fastställs på förhand får man inte en krona – såna är reglerna. Det är däremot möjligt att överfinansiera sina idéer, något som exempelvis kickstarterprojektet Oculus Rift fick erfara då de slog någon form av All time high i crowdfundingfinansiering.

Flera lyckade projekt talar sitt språk

I skrivande stund har bland annat Oculus Rift gjort megasuccé genom crowdfunding och blev redan under betatestningen uppköpta för miljardbelopp av Facebook, vilket torde visa på hur effektivt och smart det är. FundedByMe lät nyligen crowdfunda en investeringsrunda där besökare gavs möjlighet att bli delägare i bolaget och fick enligt egen utsago in långt över förväntat behov.

Crowdfunding vs. riskkapital

Problemet kapital hamnar väldigt många entreprenörer med höga ambitioner inför. Vanligast är att man ”stampar där man står” och bygger upp sina företag från grunden med hjälp av pengar man tjänar under tidens gång, men normalt leder det till en mycket låg tillväxt och risken i bolag med bedömt hög potential är att konkurrenter tar upp kampen med hjälp av stark finansiell uppbackning. Externt kapital anses därför nödvändigt för att snabbare etablera sig och på så vis skydda sig.

Personligen är jag mycket positiv till crowdfunding som alternativ till riskkapital då du slipper det komplicerade pappersarbetet inför inköpet och man kan ju även se en lyckad crowdfundingkampanj som ett slags facit för att produkten man tagit fram verkligen fyller ett marknadsbehov – något som ytterligare bekräftar att man är något riktigt bra på spåren. Sen ska man inte förkasta investerare med breda kontaktnät och med inflytande på den bransch man går in i – få saker kan få ett företag att explodera i tillväxt som när ett storbolag blir kund och ger ringar på vattnet över hela marknaden.

Som fenomen är crowdfunding inte mycket äldre än några år medan affärsänglar och riskkapital har funnits i flera generationer om än i betydligt större omfattning under 80-talet och framåt. Med crowdfunding får sig investerare en rejäl utmanare då man måste leverera ett betydligt större mervärde till bolaget än bara dumkapital. Spännande tider väntar.