Bolagsformer

Det finns fem olika bolagsformer i Sverige, utformade för att passa oavsett vilka förutsättningar stiftarna har. Alla olika former har för- och nackdelar och lämpar sig olika bra beroende på vilka förutsättningar och målsättningar man har med sitt bolag. Här försöker vi att reda ut skillnaden mellan de olika bolagsformerna.

Enskild firmaHandelsbolagKommanditbolagEkonomisk föreningAktiebolag
Juridisk personNejJaJaJaJa
Antal ägareEndast 1Minst 2Minst 2Minst 3Minst 1
AnställdaJaJaJaJaJa
BeskattningBeskattas som inkomstBeskattas som inkomstBeskattas som inkomstBeskattas som inkomst för den del som avser lön samt skatt på den utdelning som bolaget väljer att göraBeskattas som inkomst för den del som avser lön samt skatt på den utdelning som bolaget väljer att göra
Krav på revisorNejEndast om en eller flera ägare är juridiska personerEndast om en eller flera ägare är juridiska personerJaBeroende på omsättning och antal anställda.
NamnskyddI länetI länetI länetI hela landetI hela landet

Mer information om de olika bolagstyperna hittar du i vår ordlista!